CIMIER a MÉDIÁ

Sarah Meier

môžete objednať aj telefonicky

Reklamačný poriadok

 

Záručná doba a reklamácie tovaru
Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode Cimier.sk je štandardne 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
Všetky reklamácie sú vybavované v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
 
Reklamácie a postup pri reklamovaní
Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte. 
 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku kliknite TU. 

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu
 ETC Group, s.r.o., Mikovíniho 20, 917 02 Trnava, prípadne doručte osobne do našej prevádzky. 

Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou.
 Tovar nám prosím neposielajte dobierkou! Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému:
  • odstránenie chyby
  • reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus,
  • výmena za iný tovar, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru)
  • vrátenie peňazí.
Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.  
V prípade výmeny batérie vo vákuu pre hodinky so strojčekom typu QUARTZ si účtujeme za výmenu batérie sumu 30€ + poštovné náklady.
 
Vrátenie tovaru
Všetok tovar  zakúpený v e-shope Cimier.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.
Tovar je nutné zaslať na adresu:
 ETC Group, s.r.o., Mikovíniho 20, 917 02 Trnava, prípadne doručte osobne do našej prevádzky. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou!  V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:
  • tovar je mechanicky poškodený
  • tovar javí známky používania
  • tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (kusová výroba produktov, ktoré nie sú predávané cez e-shop, alebo boli upravené pre špecifické potreby zákazníka napríklad gravírovaním) 

 

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

Nekompletnosť zásielky a poškodenie tovaru
Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@cimier.sk.  Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.
Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom e-shope!
 

Reklamačný poriadok je platný od 25.5.2021
Za ETC Group, s.r.o.
Mgr. Jaroslav Krajčovič – konateľ spoločnosti

 

Bezpečný nákup

 

Adresa

 

ETC Group, s.r.o.
Mikovíniho 20
917 02 Trnava

 

tel.: +421 907 77 99 20
email:
info@cimier.sk

 

 

 

© 2024 ETC Group, s.r.o. All rights reserved. By nainternete.sk